SAP implementácia


Implementácia procesov v bankovníctve, poisťovníctve, verejnej správe a priemysle.

Na Slovensku ako aj po celom svete.

Načas a za dohodnutú cenu.

  Projekty aj časti projektov.

  Nová SAP ERP implementácia, SAP S/4HANA, SAP Rollout, SAP Upgrade, Rozvoj a Servis SAP.

  Samostatne aj v spolupráci s inými dodávateľmi.


SAP riešenia v týchto oblastiach:

 
 • Enterprise Resource Planning
 • Banking
 • Insurance
 • S/4HANA / HANA / Fiori

 • DMS Workflow
 • Business Intelligence
 • Mobility
 • Analytics

 

Programovanie v Java, .NET, ABAP, SQL


Programovanie podľa Vašej špecifikácie garantované našimi expertami a s 30 ročnou skúsenoťou.

U Vás aj u nás.

Kontaktujte nás
 

GDPR

Analýza a definovanie osobných údajov v procesoch a infraštruktúre a implementácia riešení na ich primeranú ochranu.
Funkcionality
 • Uloženie atribútov k osobným údajom
 • Riadenie a vykonanie anonymizácie a pseudonymizácie
 • Vymazanie a blokovanie (obmedzenia spracovania) osobných údajov aj s väzbami
 • Automatické funkcie zabezpečujúce prácu s osobnými údajmi
 • Nastavovanie prístupových práv k osobným údajom
 • Ukladanie logov
 • Vyhodnocovanie podozrivých zásahov do systému
 • Iné informačné alebo organizačno-bezpečnostné opatrenia

Vlastnosti
 • Primeraná a komplexná ochrana osobných údajov
 • Možnosť riadenia bezpečnosti osobných údajov
 • Prehľad nad pohybom osobných údajov (dáta manažment)

Predpoklady
 • Vykonanie analýzy procesov, infraštruktúry, úložísk osobných údajov, aktuálneho stavu
 • Vykonanie potrebných zásahov/zmien v informačnej bezpečnosti na dosiahnutie účelu

 

Podpora pre systémy SAP

Služby podpory v nasledujúcich balíkoch
Hotline
 • Sprostredkovanie konzultácie s odborným poradcom
 • Podpora koncových užívateľov pri obsluhe systému SAP
 • Vysvetlenie štandardných procesov, postupov
 • Riešenie prevádzkových problémov
 • Bez priameho zásahu na systéme zákazníka
 • Dostupnosť služby:
 • Riešenie incidentov a zmenových požiadaviek na základe odhadu prácnosti, ponuky a objednávky

Legislatíva SR
 • Nahrávanie a implementácia HR-CEE Add-On support Package
 • Podpora pri implementácií SAP notes v module FI
 • Dostupnosť služby:
 • V pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:30

SAP Administrátor
 • Technická podpora
 • Pravidelný monitoring systémov
 • Aplikovanie SAP Service packov, SAP notes
 • Správa užívateľov, oprávnení a rolí
 • Správa transportného systému, SAP klientov, systémových logov
 • Maintenance certifikátov
 • Dostupnosť služby:
 • V pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:30

HelpDesk Standard
 • Slovakodata HelpDesk
 • HotLine podpora
 • Riešenie incidentov a zmenových požiadaviek na systéme zákazníka
 • Reakčná doba do 8 pracovných hodín
 • Dostupnosť služby:
 • Zadávanie požiadaviek 24/7
 • HotLine podpora v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:30

HelpDesk Premium
 • Slovakodata HelpDesk
 • HotLine podpora
 • Riešenie incidentov a zmenových požiadaviek na systéme zákazníka
 • Reakčná doba do 4 pracovných hodín
 • Dostupnosť služby:
 • Zadávanie požiadaviek 24/7
 • HotLine podpora v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 19:00

 

Optimalizácia procesov so SAP Business Workflow

Implementácia riešení pre riadenie procesov s využitím štandardnej funkcionality SAP Business Workflow.
Riešenie poskytuje
 • Telefonickú konzultáciu
 • 1-dňový workshop s našim konzultantom v priestoroch vašej spoločnosti
  • Analýza procesov pre využitie SAP WF
  • Identifikácia a popis vzorového procesu pre implementáciu prototypu WF procesu
 • 1-dňové školenie - všeobecná funkcionalita a nastavenie SAP Business Workflow
 • 2-dňová implementácia a školenie (s dokumentáciou) pre spoločné implementovanie vybraného WF procesu Tlačové výstupy faktúr

Prínosy
 • Výrazné skrátenie doby realizácie jednotlivých procesov
 • Zvýšenie transparentnosti procesov a ich štandardardizácia
 • Priebežné monitorovanie a vyhodnocovanie realizovaných procesov